Πολυτεχνική Σχολή

Φοιτητικός Διαγωνισμός Σχεδίασης: DPSD Public Health Design Response - Post Pandemic World Design Competition 2021

Το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων υπό την αιγίδα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καλεί τις φοιτήτριες και τους φοιτητές των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής, και συγκεκριμένα του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Χίος), του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Σάμος) και του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Σ