Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα /Κοσμητόρισσας της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου