Ανακοινώσεις

Ημ/νία Τίτλος Κατηγορία Τμήμα - Σχολή
24 Ιουλ 2020 Πρακτικό εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Τμ. ΜΠΕΣ Τμήμα ΜΠΕΣ
23 Ιουλ 2020 Πρακτικό εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Τμ. ΜΟΔ Τμήμα ΜΟΔ
23 Ιουλ 2020 Πρακτικό εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Τμ. ΜΣΠΣ Τμήμα ΜΣΠΣ
16 Ιουλ 2020 Τμ. ΜΣΠΣ - Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων Τμήμα ΜΣΠΣ
16 Ιουλ 2020 Τμ. ΜΟΔ - Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων Τμήμα ΜΟΔ
16 Ιουλ 2020 Τμ. ΜΠΕΣ - Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων Τμήμα ΜΠΕΣ
04 Ιουλ 2020 ΤΜΟΔ - Εκλογικός κατάλογος Μελών ΔΕΠ του Τμήματος για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Τμήμα ΜΟΔ
04 Ιουλ 2020 ΤΜΣΠΣ - Εκλογικός κατάλογος Μελών ΔΕΠ του Τμήματος για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Τμήμα ΜΣΠΣ
04 Ιουλ 2020 Τμ. ΜΠΕΣ - Εκλογικός κατάλογος Μελών ΔΕΠ του Τμήματος για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Τμήμα ΜΠΕΣ
30 Ιουν 2020 Τμ. ΜΠΕΣ - Προκήρυξη εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Τμήμα ΜΠΕΣ