Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη Διευθύντριας του Εργαστηρίου «Βάσεις Δεδομένων» του Τμήματος Μηχανικών Π.Ε.Σ.

Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη Διευθύντριας του Εργαστηρίου «Βάσεις Δεδομένων» του Τμήματος Μηχανικών Π.Ε.Σ. της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Σας ενημερώνουμε ότι, στις εκλογές που διεξήχθησαν στις 07/06/2022 με ηλεκτρονική ψήφο, μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα «ΖΕΥΣ») του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.), για την ανάδειξη Διευθύντριας του Εργαστηρίου «Βάσεις Δεδομένων» του Τμήματος Μηχανικών Π.Ε.Σ. της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, εξελέγη, αφού συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων, η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, κα Ακριβή Βλάχου.

Ετικέτες
Τμήμα - Σχολή