Διαπίστωση άγονης διαδικασίας για την ανάδειξη Κοσμήτορα/Κοσμητόρισσας της Πολυτεχνικής Σχολής