Μεταπτυχιακά

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Η Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Αιγαίου προσφέρει υψηλής ποιότητας Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), που ακολουθούν ευέλικτες, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Στα ΠΜΣ της Πολυτεχνικής Σχολής περιλαμβάνονται:

Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

ΠΜΣ στην Ολοκληρωμένη Σχεδίαση Καινοτόμων Προϊόντων

Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

ΠΜΣ στην Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης μέσω Έρευνας

Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

ΠΜΣ στην Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

ΠΜΣ στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων

ΠΜΣ στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

ΠΜΣ στην Ψηφιακή Καινοτομία και Νεοφυή Επιχειρηματικότητα

ΠΜΣ στα Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα

 

Επιπλέον, τα Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής προσφέρουν προγράμματα διδακτορικών σπουδών σε ποικίλους τομείς της Επιστήμης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διδακτορικές σπουδές μπορείτε να απευθυνθείτε στις γραμματείες των Τμημάτων.