ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων ιδρύθηκε το 2000, οπότε και ξεκίνησε την ακαδημαϊκή του λειτουργία. Ανήκει στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Αιγαίου με έδρα την Σύρο.

Πρόκειται για το μοναδικό τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων (Product Design Engineering) στην Ελλάδα και συνεργάζεται με πολλές σημαντικές Σχολές Σχεδίασης της Ευρώπης καταγράφοντας σημαντική δραστηριότητα στην Ελλάδα και διεθνώς.

Lab SyrosΈχει ως αντικείμενο την ολοκληρωμένη σχεδίαση σύγχρονων και αναδυόμενων προϊόντων, συστημάτων και υπηρεσιών ακολουθώντας τις νέες προσεγγίσεις στον διεπιστημονικό χώρο της σχεδίασης, συνδυάζοντας δημιουργικά γνώσεις και μεθοδολογίες από ένα ευρύ φάσμα των επιστημών, αναγνωρίζοντας τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της Σχεδίασης καθώς και τον ρόλο των τεχνών σε αυτήν, και δίνοντας σημαντική έμφαση στη χρήση νέων τεχνολογιών.

Φιλοδοξεί να εμπεδώσει και να ισχυροποιήσει περαιτέρω τη θέση του στο ελληνικό και διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον, καθώς και να αυξήσει την ελκυστικότητά του ενισχύοντας το παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο, μέσω της διαρκούς ενσωμάτωσης σύγχρονης γνώσης στο πρόγραμμα σπουδών, καθώς και την παρεχόμενη φοιτητική μέριμνα, μέσω της εξασφάλισης υποδομών σίτισης και στέγασης.

Είναι σημαντικός μοχλός τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης μέσα από:

  • τις παρεχόμενες σπουδές υψηλού επιπέδου σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο,
  • τη δημιουργία αποφοίτων υψηλών προσόντων για κάλυψη θέσεων εργασίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
  • το πλήθος συνεργασιών και την ευρύτητα συμβολής στην ποιοτική αναβάθμιση προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Lab2Οι απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Μηχανικοί Σχεδίασης), δύνανται να απασχολούνται ατομικά ή σε συνεργασία με επιστήμονες άλλης ειδικότητας σε έργα και μελέτες που απαιτούν την δημιουργική και ολοκληρωμένη σχεδίαση υλικών ή ψηφιακών προϊόντων, συστημάτων και υπηρεσιών. Οι Μηχανικοί Σχεδίασης δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στον ιδιωτικό τομέα, ως επαγγελματίες Μηχανικοί Σχεδίασης ή Σχεδιαστές, στο δημόσιο τομέα, ως σύμβουλοι ή δημιουργοί προϊόντων, συστημάτων και υπηρεσιών προς τους πολίτες, στην έρευνα, σε κάθε γνωστικό αντικείμενο που εντάσσεται στον ευρύτερο τομέα της Σχεδίασης (Design), στην εκπαίδευση και κατάρτιση.

Για την επίτευξη του οράματός του, το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων επενδύει στην ποιότητα της ακαδημαϊκής του συγκρότησης και στην υπευθυνότητα του Επιστημονικού και Διοικητικού του Προσωπικού και οικοδομεί στην παράδοση της καινοτομίας, της διεπιστημονικότητας και του κοινωνικού του ρόλου.